بستن

انواع مزاج‌های چهارگانه؛ ویژگی های مزاج خودرا بهتر بشناسیم

مزاج در طب سنتی از مخلوط شدن عناصر چهارگانه (آب، آتش، باد، خاک) در بدن پیدا می‌شود.در این سری از آموزه های دکتر بارتر می خواهیم در مورد ویژگی های 4 نوع مزاج صحبت کنیم. همراه دکتر باشید.
رایگان

ویژگی های 4 نوع مزاج در طب سنتی ایرانی

 

این موضوع را نباید فراموش کرد که سیر زندگی نیز دارای مزاج است و تاثیر این امر بر غلبه یک مزاج بر انسان ، غیر قابل انکار است.

حال بیاییم و با انواع مزاج ها و خواص هر کدام آشنا بشویم.

ارکان طبیعت از دیدگاه طب سنتی ایران و مزاج شناسی به چهار عنصر اصلی بر می گردد:

خورشید مظهر گرما (صفرا): گرم و خشک

هوا نمادی از تعادل (دموی) : گرم و تر

آب نشانگر رطوبت (بلغمی) : سرد و تر

خاک نماد سرما (سودایی) : سرد و خشک

مزاج سرد و خشک (سودائی)

به طور معمول افرادی که دارای مزاج سودایی هستند از لحاظ روحی افرادی شکننده و عصبی ، ریزبین،باهوش ، تندخو و دیرباور، منظم ، ناآرام ، گوشه گیر ، سرد و ناامید هستند.

از دید ظاهری افراد سودایی لاغر اندام ، استخوانی ، تیره رنگ (البته در سیاه پوست ها نشان رنگ پوست ملاک نیست و از زبان و چشم بیشتر می توان تشخیص را انجام داد) دارای زبان های سفید و باریک،موهای پرپشت و صاف، دورچشم ها گود و کبود، سریع و چالاک بوده و اندامشان کشیده است.

مزاج سرد و تر (بلغمی)

به طور معمول افرادی که مزاج بلغمی دارند از لحاظ روحی افرادی زودباور ، آرام ، سربه زیر ، کند ، گوشه گیر ، افسرده و سرد هستند.

از دید ظاهری ، افراد بلغمی چاق ، سفید ، دارای موی زیاد، زبانی سفید و کلفت ، دور چشم ها سیاه و پف کرده و اندامشان کوتاه و توپر است.

 

مزاج گرم و تر (دموی)

به طور معمول افرادی که دارای مزاج دموی هستند از لحاظ روحی خوش اخلاق ، شوخ ،خودمحور ، مهربان، شلخته ، زودباور و پرانرژی هستند.

از دید ظاهری، غالبأ افراد دموی درشت اندام ، سرخ گون ، سینه ستبر ، ماهیچه ای ، زبان قرمز و کلفت ، چشم های درشت ، سری کم مو و در بدن پرمو هستند.

مزاج گرم و خشک (صفراوی)

به طور معمول افراد صفراوی مزاج از لحاظ روحی تندخو ، آتشی ، کینه ای ،ستیزه جو ، باهوش ، سریع ، خوش صحبت ، زودجوش و پر انرژی هستند. از دید ظاهری افراد صفراوی لاغر اندام، زردپوست (درسیاه پوست ها چشمانشان زرد است و در زرد پوست ها زبانشان) چالاک ،کم مو در سر ، زبان ترک خورده ، سفیده چشم زرد و بینی خشک و انگشتان کشیده دارند.

با این تفاسیر باید این نکته را فراموش نکرد که هر نقطه ای از بدن یا هر اندامی می تواند یک مزاج جداگانه داشته باشد و ممکن است فردی با مزاج غالب صفرا ، دارای مقداری چربی شکمی باشد.

هر فرد با هر مزاج غالب خاص ،مترصد به یک سری از بیماری ها یا به تعبیری دیگر ، عارضه هایی است که این عوامل را می توان مدیریت کرد.

زمانی که فردی دارای مزاج صفراوی است،یعنی بدنی در حالت گرم و خشک دارد، این طبیعت خواستار تعادل است و باید خوراکی خود را کمی مرطوب تر و سردتر انتخاب کند.در غیر این صورت با مصرف کردن خوراکی های گرم، به گرمی بدن خود دامن می زند.مثلا فردی که دارای مزاج صفراوی است و دچار بیماری کبدی است ، با مصرف کردن خوراک های گرم و خشک ، کبد خود را در معرض بیماری قرار داده است.

 

 

منبع: مزاج خود را بشناسیم دکتر دریایی

ویژگی های 4 نوع مزاج در طب سنتی ایرانی

 

این موضوع را نباید فراموش کرد که سیر زندگی نیز دارای مزاج است و تاثیر این امر بر غلبه یک مزاج بر انسان ، غیر قابل انکار است.

حال بیاییم و با انواع مزاج ها و خواص هر کدام آشنا بشویم.

ارکان طبیعت از دیدگاه طب سنتی ایران و مزاج شناسی به چهار عنصر اصلی بر می گردد:

خورشید مظهر گرما (صفرا): گرم و خشک

هوا نمادی از تعادل (دموی) : گرم و تر

آب نشانگر رطوبت (بلغمی) : سرد و تر

خاک نماد سرما (سودایی) : سرد و خشک

مزاج سرد و خشک (سودائی)

به طور معمول افرادی که دارای مزاج سودایی هستند از لحاظ روحی افرادی شکننده و عصبی ، ریزبین،باهوش ، تندخو و دیرباور، منظم ، ناآرام ، گوشه گیر ، سرد و ناامید هستند.

از دید ظاهری افراد سودایی لاغر اندام ، استخوانی ، تیره رنگ (البته در سیاه پوست ها نشان رنگ پوست ملاک نیست و از زبان و چشم بیشتر می توان تشخیص را انجام داد) دارای زبان های سفید و باریک،موهای پرپشت و صاف، دورچشم ها گود و کبود، سریع و چالاک بوده و اندامشان کشیده است.

مزاج سرد و تر (بلغمی)

به طور معمول افرادی که مزاج بلغمی دارند از لحاظ روحی افرادی زودباور ، آرام ، سربه زیر ، کند ، گوشه گیر ، افسرده و سرد هستند.

از دید ظاهری ، افراد بلغمی چاق ، سفید ، دارای موی زیاد، زبانی سفید و کلفت ، دور چشم ها سیاه و پف کرده و اندامشان کوتاه و توپر است.

 

مزاج گرم و تر (دموی)

به طور معمول افرادی که دارای مزاج دموی هستند از لحاظ روحی خوش اخلاق ، شوخ ،خودمحور ، مهربان، شلخته ، زودباور و پرانرژی هستند.

از دید ظاهری، غالبأ افراد دموی درشت اندام ، سرخ گون ، سینه ستبر ، ماهیچه ای ، زبان قرمز و کلفت ، چشم های درشت ، سری کم مو و در بدن پرمو هستند.

مزاج گرم و خشک (صفراوی)

به طور معمول افراد صفراوی مزاج از لحاظ روحی تندخو ، آتشی ، کینه ای ،ستیزه جو ، باهوش ، سریع ، خوش صحبت ، زودجوش و پر انرژی هستند. از دید ظاهری افراد صفراوی لاغر اندام، زردپوست (درسیاه پوست ها چشمانشان زرد است و در زرد پوست ها زبانشان) چالاک ،کم مو در سر ، زبان ترک خورده ، سفیده چشم زرد و بینی خشک و انگشتان کشیده دارند.

با این تفاسیر باید این نکته را فراموش نکرد که هر نقطه ای از بدن یا هر اندامی می تواند یک مزاج جداگانه داشته باشد و ممکن است فردی با مزاج غالب صفرا ، دارای مقداری چربی شکمی باشد.

هر فرد با هر مزاج غالب خاص ،مترصد به یک سری از بیماری ها یا به تعبیری دیگر ، عارضه هایی است که این عوامل را می توان مدیریت کرد.

زمانی که فردی دارای مزاج صفراوی است،یعنی بدنی در حالت گرم و خشک دارد، این طبیعت خواستار تعادل است و باید خوراکی خود را کمی مرطوب تر و سردتر انتخاب کند.در غیر این صورت با مصرف کردن خوراکی های گرم، به گرمی بدن خود دامن می زند.مثلا فردی که دارای مزاج صفراوی است و دچار بیماری کبدی است ، با مصرف کردن خوراک های گرم و خشک ، کبد خود را در معرض بیماری قرار داده است.

 

 

منبع: مزاج خود را بشناسیم دکتر دریایی