بستن

جدول میزان قند موجود در میوه ها

در جدول زیر میتونین میزان قند موجود در انواع میوه های رو ببینین.بریم پایین.
رایگان