بستن
رادیو دکتر بارتر - نکته : رابطه بین سرما و آنفولانزا. فکر می کنین آیا سرما باعث سرماخوردگی و آنفولانزا میشه؟بریم و با هم به این نکته در رادیو دکتر بارتر گوش کنیم.
رایگان

با کاهش دما ، میزان عفونت های تنفسی و در درجه اول سرماخوردگی و آنفلوانزا - به طور تصاعدی افزایش پیدا میکنه. خیلی ها بر این باورند که این امر به کاهش دما مربوط میشه ، اما باید بدونین قرار گرفتن در معرض سرما سیستم ایمنی بدن شما رو بالا میبره و باعث میشه کمتر در معرض عفونت باشین.

قرار گرفتن در معرض سرما میتونه تعداد سلولهای کشنده طبیعی تو بدن شما رو دو برابر کنه ، که این اولین خط دفاعی شما در برابر نفوذ عوامل بیماریزا و سایر انواع آسیب سلولیه.

سلولهای کشنده طبیعی اولین خط دفاعی در از بین بردن سلولهای سرطانی و سلولهای آلوده به ویروس هستن. کاهش فعالیت این سلولها میتونه با بروز، استقرار و گسترش بسیار ی از سرطانها، عفونتهای ویروسی، سندرمهای نقص ایمنی و بیماریهای خودایمنی همراه باشه.

با دکتر بارتر هوشمند باش و سالم زندگی کن

 

 

با کاهش دما ، میزان عفونت های تنفسی و در درجه اول سرماخوردگی و آنفلوانزا - به طور تصاعدی افزایش پیدا میکنه. خیلی ها بر این باورند که این امر به کاهش دما مربوط میشه ، اما باید بدونین قرار گرفتن در معرض سرما سیستم ایمنی بدن شما رو بالا میبره و باعث میشه کمتر در معرض عفونت باشین.

قرار گرفتن در معرض سرما میتونه تعداد سلولهای کشنده طبیعی تو بدن شما رو دو برابر کنه ، که این اولین خط دفاعی شما در برابر نفوذ عوامل بیماریزا و سایر انواع آسیب سلولیه.

سلولهای کشنده طبیعی اولین خط دفاعی در از بین بردن سلولهای سرطانی و سلولهای آلوده به ویروس هستن. کاهش فعالیت این سلولها میتونه با بروز، استقرار و گسترش بسیار ی از سرطانها، عفونتهای ویروسی، سندرمهای نقص ایمنی و بیماریهای خودایمنی همراه باشه.

با دکتر بارتر هوشمند باش و سالم زندگی کن