بستن
خیلی از مواقع به خاطر کارهای روزمره شما هم گردن درد رو تجربه می کنید. نحوه ی حرکت گردن یا جابجا کردن سریع، می تواند علت زیادی از گردن دردها باشد . در این ویدئو با این سه راهکار طلایی برای دوری از گردن درد های موبایلی آشنا می شوید .
رایگان

سه راهکار برای کاهش گردن درد

 

خیلی از مواقع به خاطر کارهای روزمره شما هم گردن درد رو تجربه می کنید. نحوه ی حرکت گردن یا جابجایی سریع به اطراف، میتواند علت زیادی از گردن دردها باشد.

در مجموع اگر سر رو در راستای ستون فقرات نگه داشته و به یک طرف یا اطراف نیندازید ، بهترین حالت گردن هست .

میدانستید که وزن سر افراد معمولا بین 5 تا 6 کیلوگرم هست و اگر گردن در حالت متعادل باشه ، میتونه این وزن رو تحمل کنه.

 

در این ویدئو  راهکارهایی برای حفظ موقعیت طبیعی گردن در فعالیت های مختلف رو خدمتتون معرفی می کنیم.

 

با مشاهده و ارسال این ویدئو به دوستانتون ، اونها رو از این راهکارها  آگاه کنید . 

سه راهکار برای کاهش گردن درد

 

خیلی از مواقع به خاطر کارهای روزمره شما هم گردن درد رو تجربه می کنید. نحوه ی حرکت گردن یا جابجایی سریع به اطراف، میتواند علت زیادی از گردن دردها باشد.

در مجموع اگر سر رو در راستای ستون فقرات نگه داشته و به یک طرف یا اطراف نیندازید ، بهترین حالت گردن هست .

میدانستید که وزن سر افراد معمولا بین 5 تا 6 کیلوگرم هست و اگر گردن در حالت متعادل باشه ، میتونه این وزن رو تحمل کنه.

 

در این ویدئو  راهکارهایی برای حفظ موقعیت طبیعی گردن در فعالیت های مختلف رو خدمتتون معرفی می کنیم.

 

با مشاهده و ارسال این ویدئو به دوستانتون ، اونها رو از این راهکارها  آگاه کنید .