بستن

غذاها با طبع سودا(سودائی مزاج ها بخوانند)

سودا یکی از مواد چهارگانه ای است که در ساختمان بدن انسان دخالت دارد بنابراین برای حفظ ساختمان بدن ما به غذاهای سودا ساز نیازمندیم. استخوان بندی بدن انسان به وسیله سودا ساخته می شود هم چنان که سودا موجب ایجاد اشتها می گردد و زمینه دفع مواد زائد بدن از روده را نیز سودا فراهم می کند.
رایگان

افزایش سودا در بدن موجب خشکی پوست ، اگزما ، کم خوابی ، حساسیت و وسواس در رفتارها ، دقت بی حد و اندازه ، افزایش شدت بویایی و شنوایی و نیز موجب بروز وزوز گوش می گردد  ، افزایش سودا در عروق موجب ایجاد انسداد می شود .

 

همچنین کاهش سودا موجب سستی بدن ، نرمی استخوان ، بی پروایی ، بی ارادگی و بی تفاوتی در رفتار می گردد.

غذاهای سودا ساز عمدتا غذاهای سرد و خشک هستند البته غذاهای گرم و خشک نیز به نوعی سودا می سازند  ولی سودای ساخته شده توسط غذاهای گرم و خشک بیشتر زیان بخش هستند از این رو لازم است ما غذاهای سرد و خشک را بشناسیم .

 

افزایش سودا در بدن موجب خشکی پوست ، اگزما ، کم خوابی ، حساسیت و وسواس در رفتارها ، دقت بی حد و اندازه ، افزایش شدت بویایی و شنوایی و نیز موجب بروز وزوز گوش می گردد  ، افزایش سودا در عروق موجب ایجاد انسداد می شود .

 

همچنین کاهش سودا موجب سستی بدن ، نرمی استخوان ، بی پروایی ، بی ارادگی و بی تفاوتی در رفتار می گردد.

غذاهای سودا ساز عمدتا غذاهای سرد و خشک هستند البته غذاهای گرم و خشک نیز به نوعی سودا می سازند  ولی سودای ساخته شده توسط غذاهای گرم و خشک بیشتر زیان بخش هستند از این رو لازم است ما غذاهای سرد و خشک را بشناسیم .