بستن

غذاها با طبع صفرا(صفراوی مزاج ها بخوانند)

صفرا یکی از مواد مورد نیاز بدن است . صفرا موجب ایجاد گرمی و انرژی در بدن انسان می گردد. صفرا عامل گذر خون به مویرگ های ریز اندام انتهایی بدن انسان است . صفرا موجب سرعت در هضم غذا می شود.
رایگان

هرگاه صفرا در بدن انسان کاهش یافت بدن سرد می شود ، توانایی خود را از دست می دهد ، سست و بی حال می گردد ، پرخوابی پدید می اید ، اراده سست می شود ، نشاط انسان کاهش می یابد ، شور و احساسات و امید به آینده رخت برمی بندد ، احساسات منفی و پندارهای منفی بافانه تفکرات انسان را در بر میگیرد ، خستگی زودرس پدید می آید ، چربی خون افزایش می یابد ، فشار خون بالا می رود، غلظت خون ایجاد می شود ، حافظه کاهش پیدا می کند ، نفخ معده پدید می آید ، شتاب هضم غذا کند می شود و حالت تهوع در معده ایجاد می شود ، بنابراین لازم است برای رفع مشکلات فوق و یا پیشگیری از بروز آن ها ما غذاهای صفراساز _ صفرازا مصرف کنیم تا صفرای مورد نیاز بدن ما تامین می گردد.

غذاهای صفراساز معمولا غذاهای گرم خشک هستند .

البته افزایش صفرا نیز موجب بیماری هایی می گردد که برخی از ان ها را نقل می کنیم.

افزایش صفرا موجب گرمی بیش از حد تن ، داغ شدن پاها ، سردرد در فصل گرما و زمان استشمام بوهای گرم ، سبب خارش و آلرژی در بدن می گردد.

صفرای بیش ازحد موجب بروز عصبانیت آنی می شود ، تشنگی زودرس، تلخی دهان ، بی اشتهایی ، بی قراری ناشی از صفرای بیش از حد است.

هرگاه صفرا از حد خود تجاوز کند می تواند موجب بروز کم خونی گردد.

 

با غذاهای گرم و خشک آشنا شویم:

 

هرگاه صفرا در بدن انسان کاهش یافت بدن سرد می شود ، توانایی خود را از دست می دهد ، سست و بی حال می گردد ، پرخوابی پدید می اید ، اراده سست می شود ، نشاط انسان کاهش می یابد ، شور و احساسات و امید به آینده رخت برمی بندد ، احساسات منفی و پندارهای منفی بافانه تفکرات انسان را در بر میگیرد ، خستگی زودرس پدید می آید ، چربی خون افزایش می یابد ، فشار خون بالا می رود، غلظت خون ایجاد می شود ، حافظه کاهش پیدا می کند ، نفخ معده پدید می آید ، شتاب هضم غذا کند می شود و حالت تهوع در معده ایجاد می شود ، بنابراین لازم است برای رفع مشکلات فوق و یا پیشگیری از بروز آن ها ما غذاهای صفراساز _ صفرازا مصرف کنیم تا صفرای مورد نیاز بدن ما تامین می گردد.

غذاهای صفراساز معمولا غذاهای گرم خشک هستند .

البته افزایش صفرا نیز موجب بیماری هایی می گردد که برخی از ان ها را نقل می کنیم.

افزایش صفرا موجب گرمی بیش از حد تن ، داغ شدن پاها ، سردرد در فصل گرما و زمان استشمام بوهای گرم ، سبب خارش و آلرژی در بدن می گردد.

صفرای بیش ازحد موجب بروز عصبانیت آنی می شود ، تشنگی زودرس، تلخی دهان ، بی اشتهایی ، بی قراری ناشی از صفرای بیش از حد است.

هرگاه صفرا از حد خود تجاوز کند می تواند موجب بروز کم خونی گردد.

 

با غذاهای گرم و خشک آشنا شویم: