بستن
بشر از دیر باز در پی حفظ سلامتی و جستجوی درمان امراض خود بوده است. با نگاه به تاریخ با مکاتب طبی گوناگونی آشنا می شویم که هر کدام دیدگاه فلسفی مخصوص خود را دارند.با این وجود در عین گوناگونی مکاتب طبی مانند طب سوزنی چین، هومیوپاتی، گیاه درمانی و ماساژ درمانی و هم چنین طب سنتی ایران و طب جدید همگی یک هدف مشترک دارند و آن حفظ و ارتقا سلامتی انسان ها و درمان بیماری ها و ناتوانی بوده است.
رایگان

مبانی طب سنتی ایرانی

 

طب ایرانی با نگاه فلسفی خاص خود به انسان و طبیعت پیرامونش در رسیدن به سلامتی توانسته گام های موثر و مفیدی را بردارد. ریشه های این طب را می توان در فرهنگ و باور ها و آداب و رسوم پیشینیان این سرزمین و اقوام گوناگون ایرانی مشاهده نمود که همگی در راستای حفظ سلامتی بوده است. به طورمثال از دیرباز  در شمال ایران ماست و دوغ را همراه با سبزیجات معطر که به صورت خشک و کوبیده شده به نام درال مصرف می کرده اند و یا در مناطق جنوبی کشور  مانند خوزستان در طبخ غذا ها از ادویه جات تند استفاده بیشتری میشود که همگی این اقدامات نه تنها جنبه ی آشپزی و طمع بخشیدن به غذاها داشته بلکه با همان نگاه فلسفی طب ایران با هدف حفظ تندرستی بوده است.

 

دیدگاه فلسفی طب سنتی ایران چیست ؟

حکمای ایرانی بر این باور بوده اند که تمامی موجودات اعم از انسان، حیوان، گیاه و حتی اشیای بی جان در بنیادی ترین حالت از ترکیب چهار عنصر یا رکن به وجود می آیند. این عناصر چهار گانه هریک ویژگی خاص خود را داشته و به عنصر دیگری قابل تبدیل نیست. به قول ساده تر می توان گفت تمام موجودات از این چهار عنصر ایجاد شده اند با این تفاوت که مقدار آنها در هر موجود نسبت به موجود دیگر متفاوت است.

این عناصر چه چیزهایی هستند؟

آتش، عنصری ست که ویژگی آن ایجاد حرارت و خشکی بوده و موجب جنب و جوش و حرکت ماده می گردد.

خاک، سرد و خشک می باشد و عامل ثبات، استحکام و سنگینی است.

آب، سرد و تر بوده و عامل انعطاف است.

هوا نیز گرم و تر بوده و به مواد ویژگی روان بودن و سیالیت می بخشد.

لازم به ذکر است که اسامی خاک و آتش و .. صرفا یک نام گذاری بوده و مقصود آتش و خاک و آب و باد متعارف در اذهان عموم نیست بلکه حکمای قدیم برای تفهیم کیفیت و ویژگی های ارکان مذکور نزدیک ترین و ملموس ترین و شبیه ترین چیزهای موجود در طبیعت را به کار برده اند.یعنی همین خاک موجود و آب های جاری نیز خودشان از چهار عنصر تشکیل شده اند.

این ارکان یا عناصر چهارگانه با نسبت های مشخصی با یکدیگر ترکیب شده که حاصل آن را مزاج می نامند. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که هر  فردی بسته به اینکه چه مقدار از این عناصر چهار گانه را در وجود خود داشته باشد یک مزاج منحصر به فرد دارد که تمام ویژگی های ظاهری و باطنی وی از این ارکان و فعل و انفعالات آن ها حاصل می شود.

 

 

هم چنین با توجه به این نگاه فلسفی سایر موجودات مثل گیاهان میوه ها سبزیجات، نوشیدنی ها، فصول سال ، مناطق جغرافیایی و حتی دوران مختلف زندگی و .... نیز یک مزاج مشخصی دارند . هیچ کدام از این مزاج ها ارجحیت و برتری بر دیگری ندارد. هدف اطبای قدیمی این بوده است که با شناخت مزاج انسان ومزاج موجودات دیگر در طبیعت ارتباط صحیح بین انسان و طبیعت را برقرار کرده تا در سایه ی یک رابطه ی متعادل  و صحیح بین موجودات سلامتی انسان و طبیعت حفظ شده و امراض را برطرف گردانند.

در این جا برای سهولت در تشخیص مزاج افراد چهار مزاج کلی را در نظر می گیریم که با ارزیابی ویژگی های جسمی ، روحی و روانی ، جنسیت و جغرافیای زندگی و ... مزاج هر فردی را مشخص می کنیم و متناسب با مزاج وی  تدابیری جهت حفظ سلامتی و تندرستی در زمینه های گوناگون از جمله تغذیه، خواب، ورزش و به طور کلی شیوه ی صحیح زندگی به وی توصیه می کنیم.

طب سنتی ایران به دلایلی از جمله ریشه دار بودن در فرهنگ ، باورها و آداب و رسوم مردمان این مزر بوم و هم چنین در دسترس بودن و ارزان بون آن برای عموم مردم می تواند در جهت حفظ تندرستی آن ها کمک شایانی بکند.

مزاج های کلی عبارت اند از گرم و خشک ، گرم و تر، سرد و خشک ، و سرد و تر  .

مبانی طب سنتی ایرانی

 

طب ایرانی با نگاه فلسفی خاص خود به انسان و طبیعت پیرامونش در رسیدن به سلامتی توانسته گام های موثر و مفیدی را بردارد. ریشه های این طب را می توان در فرهنگ و باور ها و آداب و رسوم پیشینیان این سرزمین و اقوام گوناگون ایرانی مشاهده نمود که همگی در راستای حفظ سلامتی بوده است. به طورمثال از دیرباز  در شمال ایران ماست و دوغ را همراه با سبزیجات معطر که به صورت خشک و کوبیده شده به نام درال مصرف می کرده اند و یا در مناطق جنوبی کشور  مانند خوزستان در طبخ غذا ها از ادویه جات تند استفاده بیشتری میشود که همگی این اقدامات نه تنها جنبه ی آشپزی و طمع بخشیدن به غذاها داشته بلکه با همان نگاه فلسفی طب ایران با هدف حفظ تندرستی بوده است.

 

دیدگاه فلسفی طب سنتی ایران چیست ؟

حکمای ایرانی بر این باور بوده اند که تمامی موجودات اعم از انسان، حیوان، گیاه و حتی اشیای بی جان در بنیادی ترین حالت از ترکیب چهار عنصر یا رکن به وجود می آیند. این عناصر چهار گانه هریک ویژگی خاص خود را داشته و به عنصر دیگری قابل تبدیل نیست. به قول ساده تر می توان گفت تمام موجودات از این چهار عنصر ایجاد شده اند با این تفاوت که مقدار آنها در هر موجود نسبت به موجود دیگر متفاوت است.

این عناصر چه چیزهایی هستند؟

آتش، عنصری ست که ویژگی آن ایجاد حرارت و خشکی بوده و موجب جنب و جوش و حرکت ماده می گردد.

خاک، سرد و خشک می باشد و عامل ثبات، استحکام و سنگینی است.

آب، سرد و تر بوده و عامل انعطاف است.

هوا نیز گرم و تر بوده و به مواد ویژگی روان بودن و سیالیت می بخشد.

لازم به ذکر است که اسامی خاک و آتش و .. صرفا یک نام گذاری بوده و مقصود آتش و خاک و آب و باد متعارف در اذهان عموم نیست بلکه حکمای قدیم برای تفهیم کیفیت و ویژگی های ارکان مذکور نزدیک ترین و ملموس ترین و شبیه ترین چیزهای موجود در طبیعت را به کار برده اند.یعنی همین خاک موجود و آب های جاری نیز خودشان از چهار عنصر تشکیل شده اند.

این ارکان یا عناصر چهارگانه با نسبت های مشخصی با یکدیگر ترکیب شده که حاصل آن را مزاج می نامند. پس می توان این گونه نتیجه گرفت که هر  فردی بسته به اینکه چه مقدار از این عناصر چهار گانه را در وجود خود داشته باشد یک مزاج منحصر به فرد دارد که تمام ویژگی های ظاهری و باطنی وی از این ارکان و فعل و انفعالات آن ها حاصل می شود.

 

 

هم چنین با توجه به این نگاه فلسفی سایر موجودات مثل گیاهان میوه ها سبزیجات، نوشیدنی ها، فصول سال ، مناطق جغرافیایی و حتی دوران مختلف زندگی و .... نیز یک مزاج مشخصی دارند . هیچ کدام از این مزاج ها ارجحیت و برتری بر دیگری ندارد. هدف اطبای قدیمی این بوده است که با شناخت مزاج انسان ومزاج موجودات دیگر در طبیعت ارتباط صحیح بین انسان و طبیعت را برقرار کرده تا در سایه ی یک رابطه ی متعادل  و صحیح بین موجودات سلامتی انسان و طبیعت حفظ شده و امراض را برطرف گردانند.

در این جا برای سهولت در تشخیص مزاج افراد چهار مزاج کلی را در نظر می گیریم که با ارزیابی ویژگی های جسمی ، روحی و روانی ، جنسیت و جغرافیای زندگی و ... مزاج هر فردی را مشخص می کنیم و متناسب با مزاج وی  تدابیری جهت حفظ سلامتی و تندرستی در زمینه های گوناگون از جمله تغذیه، خواب، ورزش و به طور کلی شیوه ی صحیح زندگی به وی توصیه می کنیم.

طب سنتی ایران به دلایلی از جمله ریشه دار بودن در فرهنگ ، باورها و آداب و رسوم مردمان این مزر بوم و هم چنین در دسترس بودن و ارزان بون آن برای عموم مردم می تواند در جهت حفظ تندرستی آن ها کمک شایانی بکند.

مزاج های کلی عبارت اند از گرم و خشک ، گرم و تر، سرد و خشک ، و سرد و تر  .