بستن

ویتامین D چه تاثیری روی کوید 19 داره؟

آیا میدونستین ویتامین D مثبت بودن آزمایش COVID-19 رو کاهش میده؟ طبق آخرین تحقیقات ویتامین D ارتباط زیادی با کوید 19 داره.این بزرگترین مطالعه ای هست که بین ماه های مارس و ژوئن 2020 انجام شده. بریم و با هم به این مطلب گوش کنیم.
رایگان

 

 

 

طبق گزارشات کسانی که کمبود ویتامین D دارن یعنی کسانی که میزان ویتامین D بدن اونها زیر 20 نانوگرم در میلی لیتر بوده 12.5 درصد تست اونها مثبت اعلام شده.

کسانی که سطح ویتامین D اونها بین 30 تا 34 نانوگرم در میلی لیتر هست ، 8.1 درصد تست شون مثبت بوده

و در نهایت کسانی که سطح ویتامین D اونها 55 نانوگرم و بیشتر اعلام شده تنها 5.9 درصد اونها آزمایش کوید 19 شون مثبت اعلام شده.

بنابراین هرچه ویتامین D در بدن افراد بالاتر باشه میزان درگیر شدن اونها با کوید 19 کاهش پیدا میکنه.

این رو هم بخاطر داشته باشین برای تبدیل شدن ویتامین D به شکل فعالش تو بدن باید منیزیم کافی هم داشته باشین.بنابراین پایین بودن ویتامین D در بدن میتونه به دلیل پایین بودن منیزیم تو بدن هم باشه.بدون منیزیم ، ویتامین D واقعا مفید نیس.

با دکتر بارتر سالم زندگی کنین.

 

 

 

طبق گزارشات کسانی که کمبود ویتامین D دارن یعنی کسانی که میزان ویتامین D بدن اونها زیر 20 نانوگرم در میلی لیتر بوده 12.5 درصد تست اونها مثبت اعلام شده.

کسانی که سطح ویتامین D اونها بین 30 تا 34 نانوگرم در میلی لیتر هست ، 8.1 درصد تست شون مثبت بوده

و در نهایت کسانی که سطح ویتامین D اونها 55 نانوگرم و بیشتر اعلام شده تنها 5.9 درصد اونها آزمایش کوید 19 شون مثبت اعلام شده.

بنابراین هرچه ویتامین D در بدن افراد بالاتر باشه میزان درگیر شدن اونها با کوید 19 کاهش پیدا میکنه.

این رو هم بخاطر داشته باشین برای تبدیل شدن ویتامین D به شکل فعالش تو بدن باید منیزیم کافی هم داشته باشین.بنابراین پایین بودن ویتامین D در بدن میتونه به دلیل پایین بودن منیزیم تو بدن هم باشه.بدون منیزیم ، ویتامین D واقعا مفید نیس.

با دکتر بارتر سالم زندگی کنین.