بستن

ویژگی های بلغمی مزاج ها (سرد و تر)

افراد چاق غالبا دارای مزاج سرد وترن.میشه گفت خیلی از ایرانی ها هم دچارشن. افرادی که دارای مزاج سرد و ترن بیشتر گرایش به شیرینی دارن.برای اونها ادویه ها و غذاهای گرم و خشک مناسبه.چون هم گرمی بدنشون رو بالا میبره و هم از رطوبت بدنشون می کاهه.رطوبتی که در بدن این افراده باعث بی حالی و پرخوابی اونها میشه.بهتره قبل از خواب از بوهای گرم استنشاق کنن و غذاهایی با طبع سرد مخصوصاً در فصول سرد استفاده نکنن.لطفا ویدئوی پایین رو ببینین تا با ویژگی های مزاج سرد و تر بیشتر آشنا بشین.
رایگان

 بهترین فصل برای این افراد تابستان است زیرا تابستان دارای مزاج گرم و خشک است اما این افراد در زمستان  به علت سردی و رطوبتی که در این فصل وجود دارد بیشتر اذیت شده و دچار بیماری می گردند.پوشیدن لباس های پشمی استفاده از کرسی در زمستان و استفاده از بخور های گرم برای این افراد بسیار سودمند است زیرا وقتی سرما به بدن این افراد وارد می شود در بدن آنها مدت زیادی می ماند.مناطق مناسب برای زندگی این افراد مناطقی با مزاج گرم و خشک می باشد که باعث تعدیل سردی و رطوبت بدن آنها می شود.

 

 

 بهترین فصل برای این افراد تابستان است زیرا تابستان دارای مزاج گرم و خشک است اما این افراد در زمستان  به علت سردی و رطوبتی که در این فصل وجود دارد بیشتر اذیت شده و دچار بیماری می گردند.پوشیدن لباس های پشمی استفاده از کرسی در زمستان و استفاده از بخور های گرم برای این افراد بسیار سودمند است زیرا وقتی سرما به بدن این افراد وارد می شود در بدن آنها مدت زیادی می ماند.مناطق مناسب برای زندگی این افراد مناطقی با مزاج گرم و خشک می باشد که باعث تعدیل سردی و رطوبت بدن آنها می شود.