بستن

ویژگی های دموی مزاج ها (گرم و تر)

در طبقه بندی مزاج ها بهترین نوع مزاج ، مزاج گرم و تره به خاطر غلبه خون در اونها که به اصطلاح پر خون هم میگن. عنصر وجودی غالب بر اونها آتش و آبه.آتش باعث ایجاد حرارت زیاد در اونها و آب باعث ایجاد رطوبت میشه.ویدئویی که در ادامه برای شما قرار دادیم رو ببینین تا با مزاج گرم و تر آشنا بشین.
رایگان

بهترین فصل برای افرادی با مزاج گرم و تر فصل پاییز و زمستان است که طبیعت سرد دارد. به شدت از فصل بهار و تابستان فراری هستند ودر فصل بهار به دلیل قلیان خون بسیار اذیت می شوند.  برای افرادی که مزاج گرم و تر دارند سکونت در مناطق کوهستانی توصیه می شود این افراد باید در هوای گرم خود را سرد و در هوای سرد خود را گرم نگه دارند تا دچار بیماری نشوند در مناطق شمالی و جنوبی کشور که دارای آب و هوای گرم و مرطوب است  دچار مشکلاتی می شوند که باید تدابیر و تمهیدات لازم مانند حجامت و فصد انجام گیرد لذا باید افرادی با مزاج گرم و تر از انجام هر گونه فعالیتی به ویژه در فصل تابستان و بهار که باعث تشدید حرارت و  تعریق در بدن آنان می شود جداً .خودداری کنند

 

 

بهترین فصل برای افرادی با مزاج گرم و تر فصل پاییز و زمستان است که طبیعت سرد دارد. به شدت از فصل بهار و تابستان فراری هستند ودر فصل بهار به دلیل قلیان خون بسیار اذیت می شوند.  برای افرادی که مزاج گرم و تر دارند سکونت در مناطق کوهستانی توصیه می شود این افراد باید در هوای گرم خود را سرد و در هوای سرد خود را گرم نگه دارند تا دچار بیماری نشوند در مناطق شمالی و جنوبی کشور که دارای آب و هوای گرم و مرطوب است  دچار مشکلاتی می شوند که باید تدابیر و تمهیدات لازم مانند حجامت و فصد انجام گیرد لذا باید افرادی با مزاج گرم و تر از انجام هر گونه فعالیتی به ویژه در فصل تابستان و بهار که باعث تشدید حرارت و  تعریق در بدن آنان می شود جداً .خودداری کنند