بستن
گردن درد های ناشی از کار با ابزار های الکترونیکی مانند لپ تاب و موبایل ، امروزه افراد زیادی را درگیر کرده است. با این 5 گام ساده می توان میزان گردن درد را کاهش داد .
رایگان

5 گام ساده برای درمان گردن درد

 

قبلا علت گردن درد ، امری رمز آلود بود ولی امروزه دلیل اصلی گردن درد ، گوشی های هوشمند و لپ تاب ها هستند (براساس گزارش سایت دانشگاه هاروارد در ماه ژوئن 2016 ).

خم کردن طولانی مدت سر و خیره شدن به صفحه مانیتور بدون تغییر وضعیت  موقعیتی خطرناک برای گردنتان ایجاد می کند.حفظ موقعیت اصلی گردن به علت ارتباط دهی ستون فقرات و نرون های مغزی ، یکی از دلایل اصلی لزوم توجه به موقعیت گردن است .

 

با وجود تکنیک هایی ساده زیر میتوانید کمی به گردن خود استراحت داده و با آرامش بیشتری ، کارهای خود را انجام دهید .

 

 راهکارهای ساده برای کاهش گردن درد

5 گام ساده برای درمان گردن درد

 

قبلا علت گردن درد ، امری رمز آلود بود ولی امروزه دلیل اصلی گردن درد ، گوشی های هوشمند و لپ تاب ها هستند (براساس گزارش سایت دانشگاه هاروارد در ماه ژوئن 2016 ).

خم کردن طولانی مدت سر و خیره شدن به صفحه مانیتور بدون تغییر وضعیت  موقعیتی خطرناک برای گردنتان ایجاد می کند.حفظ موقعیت اصلی گردن به علت ارتباط دهی ستون فقرات و نرون های مغزی ، یکی از دلایل اصلی لزوم توجه به موقعیت گردن است .

 

با وجود تکنیک هایی ساده زیر میتوانید کمی به گردن خود استراحت داده و با آرامش بیشتری ، کارهای خود را انجام دهید .

 

 راهکارهای ساده برای کاهش گردن درد